• pol
  • uk
  • fr
  • ger
  • ita
  • japan
  • korea
  • net
  • spa

Puszcza Knyszyńska jest magiczna. Jej siłą jest natura. Bogactwo przyrody, zwyczajów i obrzędowości pełni ważną rolę w życiu codziennym mieszkańców. Ludzie żyją w bliskim kontakcie z naturą, przyrodą, leczą się ziołami i lokalnymi metodami swoich babek.

Mieszkańcy Puszczy Knyszyńskiej wierzą w leczniczą moc lokalnych szeptuch, czyli osób posiadających nadprzyrodzone moce leczenia modlitwą. Szeptaniem odczynia się uroki, a także leczy. Szeptanie to dar. Nie spotkamy młodej szeptuchy, tym darem obdarowane są starsze kobiety. Swoją wiedzę czerpią z kontaktu z naturą. Szeptuchy znają leczniczą moc lokalnych ziół.

Przed II wojną światową w puszczańskiej samotni mieszkał Eliasz Klimowicz, charyzmatyczny, samozwańczy prorok Ilija. Swój Wierszalin z wybudowaną cerkwią, położony w okolicach wsi Grzybowszczyna Stara (ok. 10 km od Krynek), zamierzał ogłosić centrum i stolicą świata. Swoimi kazaniami, przepowiedniami i uzdrowieniami zjednał liczne grono czcicieli. Ludzie pielgrzymowali do niego po odpuszczenie grzechów, po porady, uzdrowienia i odzyskanie nadziei w życiu. Ilija twierdził, że szatan nie ma dostępu do Wierszalina, stąd cudowna moc tego miejsca. Po wkroczeniu w 1939 r. na te tereny Armii Czerwonej prorok Ilija został aresztowany i wywieziony na Syberię. W domu proroka jeszcze przez dłuższy czas mieszkali jego wyznawcy w oczekiwaniu na powrót swojego nauczyciela. Obecnie na wzgórzu na terenie dawnego Wierszalina znajdują się symbole wszystkich monoteistycznych religii i tablice informacyjne dotyczące odłamów chrześcijaństwa, islamu i religii żydowskiej. Wysokie, strzeliste drzewa szumią nad dawnym miejscem licznych pielgrzymek. Tak, tu można poczuć magię i moc natury…