• pol
  • uk
  • fr
  • ger
  • ita
  • japan
  • korea
  • net
  • spa

Wypoczynek w Puszczy Knyszyńskiej daje możliwość odkrycia miejsc związanych z historią Polski i różnorodnością religijną, oraz kulturową Podlasia. Tutaj od wieków mieszkali obok siebie katolicy, prawosławni, muzułmanie i Żydzi. Cerkiewne dzwony przeplatają się z katolickimi, a w muzułmańskie święta zapełnia się wiernymi meczet w Kruszynianach. Po świecie żydowskim zostały synagogi i ich ruiny w Krynkach, dom rabina w Supraślu, oraz cmentarze w Gródku, Michałowie i Krynkach.

Wędrując szlakami historycznymi Puszczy Knyszyńskiej trafimy do miejscowości Kopna Góra, w której znajduje się największy w kraju cmentarz powstańców listopadowych z 1830 r. Pasjonaci historii mogą wędrować Szlakiem Napoleońskim, Powstania Styczniowego, odnaleźć miejsca związane z Bitwą Niemeńską z 1920 r., czy z walkami z okresu II wojny światowej. Na puszczańskich ścieżkach odnajdziemy liczne kapliczki, krzyże katolickie i prawosławne wzniesione w podziękowaniu za ocalenie życia, czy szczęśliwy powrót z zesłania z Sybiru. Puszcza Knyszyńska kryje w sobie wiele opowieści z minionych wieków. To miejsce związane z licznymi legendami i ludowymi opowieściami. Aby je poznać, najlepiej udać się na wieczorny spacer z pochodniami w Supraślu razem z lokalnymi „Szwędaczkami Supraskimi”, https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Tour-Agency/Szw%C4%99daczki-Supraskie-589727264506833/. Supraśl to także niezwykle ciekawa oferta podlaskich warsztatów zielarskich i wykładów oferowana przez „Moc Podlasia”, https://www.facebook.com/Moc.Podlasia/
W Supraślu należy zatrzymać się na dłużej. Grafik pobytu w tym uroczym miasteczku, o wielowiekowej historii, powinien zawierać:
– wizytę w Muzeum Ikon i monastyrze,
– sesję zdjęciową pod Pałacem Buchholtzów
– spacer ulicą 3 Maja i bulwarami nad rzeką Supraśl,
– obiad w jednej z miejscowych restauracji oferujących dania kuchni kresowej

Wielowiekową historią mogą pochwalić się także Krynki. Polscy królowie, w drodze z Krakowa do Wilna, zatrzymywali się tutaj na odpoczynek w nieistniejącym już dworze książęcym. W 1905 r., w wyniku strajków lokalnych robotników, powstała „Republika Kryńska”. Przed II wojną światową ponad 80 % mieszkańców Krynek stanowili Żydzi. Spacerując po Krynkach należy odwiedzić lokalne świątynie: prawosławną, katolicką i żydowską. Tutejsze rondo jest największym rondem na świecie, od którego odchodzi aż 12 ulic! Podobne rondo, ale młodsze, odnajdziemy jedynie w Paryżu.
Spragnionych wiedzy o Krynkach zapraszamy do lektury: https://www.facebook.com/search/top/?q=krynki%20-%20historia%2C%20miejsca%2C%20ludzie

Z Krynek warto udać się do Kruszynian – wsi nadanej Tatarom w 1679 r. przez króla Jana III Sobieskiego. Zwiedzając miejscowy meczet należy pamiętać o zdjęciu butów w przedsionku świątyni. Przewodnik po meczecie zaprasza na krótki wykład o historii tatarskiego osadnictwa na ziemiach polskich i filarach islamu. W bliskiej odległości od meczetu znajduje się mizar – muzułmański cmentarz, położony na niewielkim wzniesieniu wśród lasu. W Kruszynianach można także zwiedzić Centrum Edukacji i Kultury Tatarów Polskich z salą muzealną. Miejscem, które rozsławiło tę miejscowość, jest „Tatarska Jurta” oferująca specjały kuchni tatarskiej.
Będąc w Kruszynianach koniecznie trzeba udać się na pobliski Szlak Ekumeniczny zwieńczony Górą Ekumeniczną. Na górze znajduje się katolicki i prawosławny krzyż, oraz kamień z muzułmańskim półksiężycem. Szlak ukazuje podlaską różnorodność religijną. Jego trasa przebiega leśnymi ścieżkami w pobliżu Zalewu Ozierańskiego. Spacer można odbyć pieszo lub wynająć wóz konny.
Wędrując po okolicach Krynek i Kruszynian warto zajrzeć w rejon wsi Grzybowszczyzna i zanurzyć się głębiej w las, by trafić na teren działalności przedwojennego samozwańczego proroka Iliji. Tablice znajdujące się między drzewami prezentują podstawowe informacje na temat trzech monoteistycznych religii świata.
W licznych wsiach i miasteczkach Puszczy Knyszyńskiej można zwiedzić cerkwie i prawosławne cmentarze. Warto zapukać do jednej z plebanii prawosławnych i poprosić o możliwość zapalenia świeczki w cerkwi. Uroczą cerkiew odnajdziemy w miejscowości Łaźnie w pobliżu Supraśla. Wędrując szlakiem prawosławnych świątyń warto zajrzeć do Gródka, Samogrodu, Ostrowa Północnego, czy Jurowlan.
Zabytki Puszczy Knyszyńskiej to także kościoły katolickie: malowniczo położona parafia w Szudziałowie, czy w Czarnej Wsi Kościelnej.
Ślady minionej historii odnajdziemy w losach rodzin posiadających dworki i posiadłości w regionie Puszczy Knyszyńskiej. Ród De Virionów posiadał swój dwór w Krynkach. W pobliskiej Górce funkcjonował majątek szlachecki rodziny Daszkiewiczów.
W rejonie Puszczy znajdziemy także ruiny wiatraków drewnianych. Natrafimy na nie w miejscowościach Minkowce i Malawicze Dolne.