• pol
 • uk
 • fr
 • ger
 • ita
 • japan
 • korea
 • net
 • spa

Święto Szlaku Rękodzieła Ludowego – Czarna Wieś Kościelna (długi weekend majowy) (źródło: http://crlczarna.vipserv.org)

Impreza odbywa się w pracowni kowala oraz pracowniach garncarskich wytwarzających ceramikę siwą w Czarnej Wsi Kościelnej, w atmosferze etnograficznego pikniku. Pracownie goszczą też twórców z pozostałych miejscowości leżących na szlaku. Rzemieślnicy i artyści ludowi prezentują swoją twórczość. Na imprezie swoje warsztaty promują i zachęcają turystów do ich odwiedzenia także janowskie tkaczki, pisankarki z Lipska, łyżkarz z Zamczyska i rzeźbiarze z Sokółki.

   W programie pikniku:

 • zwiedzanie pracowni garncarskich i kuźni.
 • prezentacja tradycyjnych technologii i form
 • nauka toczenia na kole garncarskim
 • spotkania z janowskimi tkaczkami, pisankarkami z Lipska, rzeźbiarzami z Sokółki i łyżkarzem z Zamczyska
 • wystawa ceramiki siwej i krzyży – prac powstałych podczas Międzynarodowych plenerów ceramiki siwej i kowalstwa tradycyjnego w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie
 • koncerty zespołów wykonujących muzykę folkową, ludową czy biesiadną
 • stoiska z ofertą turystyczną regionu
 • stoiska z jadłem regionalnym